Válasszon nyelvet

|| +36 30 287 6979 || [email protected]
|| +36 30 287 6979 || [email protected]

Válasszon nyelvet

Adatkezelési Tájékoztató

A www.terdgepberles.hu weboldal böngészése regisztráció és személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Azonban a weboldalon bizonyos funkciók használatához személyes adatok megadása szükséges. Az adatokat a törvénynek megfelelő módon gyűjtjük és csak az adatszolgáltatáskor megjelölt célra használjuk fel. Az adatokat az érintett kérésére azonnal töröljük az adatbázisból.

Az adatkezelés céljai

  • térdmozgató gép bérlésre történő előjegyzés

  • kapcsolatfelvétel a szolgáltatás igénybevételéhez

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait, és megismerje adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A Térdgép Bérlés adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon felhasználóját, akik számára személyes adatot adnak át, és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A weboldal tulajdonosa, adatkezelő

Cégnév: Lucza Viktória ev. (Térdgép Bérlés)
Székhely: 2100 Dunakeszi, Závodszky Géza u. 10. fszt/1.
Weboldal: www.terdgepberles.hu
Kapcsolattartó: Lucza Viktória
Telefonszám: 06704110679
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószám: 55918574-1-33
Adatkezelő: Lucza Viktória
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:
Lucza Viktória 2100 Dunakeszi, Závodszky Géza u. 10. fszt/1.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: Lucza Viktória
Külföldi adattovábbítás: nem történik

A Térdgép Bérlés a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket; valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvény, a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR – valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. Lucza Viktória elkötelezi magát a www.terdgepberles.hu oldalán a felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a felhasználók számára biztonságos szolgáltatás igénybevételi lehetőségek megteremtéséhez.

A személyes adatok kezelésének jogi háttere

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat Térdgép Bérlés az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A Térdgép Bérlés által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadók:

  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. (a továbbiakban Eht.) XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;

  • 2018 május 25. napján ezen szabályok jogforrása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR.

  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. Törvény);

  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Eker törvény); 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

A Térdgép Bérlés által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére a Térdgép Bérlés két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez a Felhasználók a felhasználói jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelését törvény elrendeli. Az adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy Felhasználókra, és így a magát egyéni Felhasználónak deklaráló természetes személyre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. A Térdgép Bérlés, illetve Lucza Viktória megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található felhasználói adatokra terjed ki. A jogalap a fentieken túl a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
A felhasználó által előjegyzés és kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok:
Név, cím, telefonszám, bérleti idő, rövid szöveges üzenet.
Név: a bérlő azonosítására, megszólítására szükséges adat.
Cím: a bérlő lehetséges szállítási címének azonosítására, a szállítási díjtétel kalkulációja céljából szükséges adat.
Telefonszám: időpontegyeztetés, kapcsolattartás céljából elkért adat.

Bérlési idő kezdete: a bérleti időtartam kezdetének meghatározására szolgáló adat.
Üzenet: rövid szöveges üzenet, mely a bérleti időtartam, bérlési igény pontosabb leírására, a bérlő által egyéb fontosnak vélt információ közlésére szolgáló adat.

A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
A felhasználó adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően történik meg.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és esetleges értesítésének elősegítése. Az adatokat a Térdgép Bérlés felhasználhatja arra a célra, hogy időpont- és szállítási cím egyeztetés céljából felkeresse a felhasználót, illetve a tényleges bérlési igényről, annak időtartamáról egyeztessen a felhasználóval.
A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Térdgép Bérlés illetve az esetleges külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, akkor a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Amennyiben a felhasználó böngészőjében letiltja ezen jel továbbítását, akkor is igénybe veheti a honlapon szereplő legtöbb megoldást, azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások egyes funkcióit nem tudja teljes mértékben igénybe venni.

A sütikkel (cookie) kapcsolatos tájékoztatás

Mi is az a süti?
A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a felhasználó webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
A www.terdgepberles.hu milyen sütiket és mire használ?
A www.terdgepberles.hu a sütiket a következő célokból használja

  • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt – annak felmérésével, hogy a weboldal melyik részeit látogatják vagy használják leginkább

  • weboldal folyamatos fejlesztése céljából

  • navigáció megkönnyítése céljából, biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt, használják annak funkciót, pl. többek között a látogatók által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.
Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni weboldalunk használatát.

Használatot elősegítő sütik
Ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a rendszer megjegyezhesse a látogató weboldallal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik
A Google Analytics sütik információt gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Ezek a sütik nem tudják a látogatókat személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóként nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljeskörű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően működhet.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a fenti célból mindaddig kezeli, amíg az adatkezelés célja megszűnik, vagy Ön a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. Az Ön személyes adatai harmadik fél részére az Ön előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek átadásra. Ha nem szeretné, hogy az Adatkezelő az Ön fentiekben megadott személyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt célból kezelje, úgy írásban a következő elérhetőségek bármelyikén kérheti adatai törlését: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Lucza Viktória 2100 Dunakeszi, Závodszky Géza u. 10. fszt/1. Amennyiben személyes adataiban változás áll be, úgy az előbbi elérhetőségeken tudja a regisztrált adatainak módosítását kérni.

A személyes adatok törlése

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre juttathatja el. A törlési igény Térdgép Bérlés általi elfogadásának feltétele, hogy a törlési igény a weboldalon keresztül a láblécben a „GDPR” linkre kattintva a felhasználó e-mail címéről érkezzen. Térdgép Bérlés a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, aképpen, hogy a korábban megjelenített adatokat ne lehessen újra helyreállítani.
Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodnak a kezelt adatok biztonságáról, és minden ésszerű és szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatok védelemben részesüljenek, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. Ön bármikor jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, jelen hozzájárulását lemondhatja és kérheti adatai törlését.
Amennyiben azzal a kérelemmel fordul hozzánk, hogy töröljük személyes adatait a nyilvántartásból, úgy ezt a kérelmet egyúttal a hírlevelek é marketing anyagok kiküldésére is kiterjesztőleg értelmezzük. Amennyiben csupán a hírlevelünkről iratkozna le a jövőben, úgy a személyes adatait változatlanul továbbra is kezelni fogjuk az Ön törlési kérelméig.

Térdgép Bérlés adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai

Térdgép Bérlés alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a Térdgép Bérléssel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak Térdgép Bérlés székhelyén. Térdgép Bérlésnek a felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.
A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen Térdgép Bérlés által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezésnél megadott telefonszám, cím védelme érdekében. A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a Térdgép Bérlést nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

Adatbiztonság

Az adatbiztonság keretében Térdgép Bérlés a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában minden tőle telhető intézkedést megtesz, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága) legyenek. Térdgép Bérlés a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel. Térdgép Bérlés a kezelt személyes felhasználói adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszereket csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik ahhoz, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását Térdgép Bérlés meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

Reklamációkezelés/Hibabejelentés

Térdgép Bérlés a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, kommunikációt a megkeresés formájától függően szóban telefonon, valamint a felhasználónak Térdgép Bérlés rendszerében megadott címén keresztül folytatja. Térdgép Bérlés elsősorban a felhasználó által Térdgép Bérléshez való forduláskor használt levelezési címet használja a válaszadásra.

Egyebek

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Térdgép Bérlés a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.
Az adatkezelés időtartamának lejártával a felhasználó személyes adatait Térdgép Bérlés az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.
A jelen adatkezeléssel összefüggésben panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefonszám:+36 1 391-1400, www.naih.hu) fordulhat, illetve pert indíthat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.

Dunakeszi, 2020.05.04.

Lucza ViktóriaSzerződési feltételek

Az alábbi Bérleti Szerződést kötjük meg minden kedves ügyfelünkkel.

Bérleti Szerződés

Bérlés és kérdések

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input